Angående om SD är rasister eller inte anjaerika
2014/ 12/ 05

Angående om SD är rasister eller inte

“Vi är inte rasister!” säger SD. Tex mannen bredvid mig på SVT Debatt igår. Men då undrar jag, hur definierar ni rasism och rasister? Det ni säger är bl.a:
– Svensk kultur är bättre än andra kulturer.
– Invandring är en kostnad för landet som vi istället ska lägga på våra egna.
– Muslimer är en sämre sorts människor som skulle förstöra vårt land om för många fick bo här.
– Att blanda kulturer i för stor utsträckning är fel och farligt.

Vad är detta om inte rasism? Vad är rasism för er? Är det bara vitklädda män i luvor som bränner kors och mördar som är rasister?

Och – som tillägg.
– Vad är “svensk kultur”? Vad är ursprungligen svenskt och vad har vi anammat från andra redan nu? Var drar vi gränsen för denna svenskhet?
– Invandring är en kostnad för samhället initialt men betalar sig i längden genom bl.a. skatteintäkter. Dessutom mäts inte människovärde i pengar, hur många som än numera har gått med på den problemformuleringen.
– Att tala om människor som tillhör en viss religion (eller ett visst “folkslag”) som en homogen grupp är i sig själva definitionen av rasism. Er rädsla, er aversion mot muslimer är ogrundad och bör fråntas sin legitimitet som argument eftersom den är felaktig i grunden.
– Att blanda kulturer är inte fel, det är berikande och givande för samhället, och ni har ingen rätt att ta “svensk kultur” som gisslan och hävda att den tillhör er. Den kultur jag lever i är min och jag delar den med vem jag vill.

Och till sist. Att vi människor ens fått för oss att vi får bestämma vem som får bo vart på denna jord är ett systemfel så stort att många inte ens ser att det är där det börjar. Men det är det. En landsgräns är en påhittad linje, det borde stå alla världens människor fritt att bosätta sig där de vill eller behöver, och när vi nu dessutom har en situation där ett antal länder är avsevärt mycket rikare än andra, och dessutom befriade från krig, så är det enda rätta att vi som kan hjälper de som har det svårare än oss.

Tack för mig.


Kommentera

.